Čeština pro Legacy Family Tree
 
Vážení přátelé,

     Náš tým patří mezi překladatelské týmy oficiálně spolupracující s firmou Millenia. Výsledkem by v budoucnu mohlo být uznání české jazykové mutace jako jazykové mutace plně podporované firmou Millenia. V současné době jsme z fáze překladu Beta postoupili do fáze překladu PreRelease. Je kompletně dokončen překlad programu a nápovědy. K postoupení do fáze překladu Release nám však zatím brání technické problémy vyplývající z toho, že program Legacy nepodporuje Unicode. Z tohoto důvodu je nutné provést úpravy registrů Windows pomocí tzv. virtuálního písma, jak je popsáno níže v textu. Některá drobná místa programu, kde není čeština plně funkční, jsou popsána na konci této stránky.

     Program Legacy Family Tree je uvolňován ve třech různých variantách:

* Legacy General Release - konečná distrubuovaná verze obsahující oficiálně podporované jazykové mutace, které byly schváleny za dokončené (čeština mezi nimi není). Tato varianta se nabízí ke stažení v zakoupených verzích programu. Pracuje pouze s jazykovým souborem Legacy7.lng, který neobsahuje češtinu.
* Legacy Public - totéž, co varianta General Release s tím rozdílem, že pracuje přednostně s jazykovým souborem Legacy7Alt.lng, který obsahuje i "rozpracované" jazykové mutace, tedy včetně češtiny. Tuto variantu spolu s jazykovým souborem Legacy7Alt.lng dáváme ke stažení na našich webových stránkách. Vyjde-li tedy nový build verze 7, budou vždy na našich stránkách k dispozici dva odpovídající soubory:
     :: aktualizační instalace programu Legacy (Legacy7Setup.exe)
     :: a tomu odpovídající jazykový soubor (Legacy7Alt.lng)
* Legacy Beta - testovací verze pouze pro testery a členy překladatelských týmů.

Postup pro instalaci (aktualizaci) a počeštění Legacy 7.5

1. Správné zobrazení českých znaků v Legacy Family Tree:

Pozor: Na základě upozornění jednoho uživatele a následném otestování vyšlo najevo, že provozuje-li se program Legacy na českých Windows (XP, Vista i 7) bez úpravy registru popsané v tomto bodě, dochází v polích jako jsou textové popisky či poznámky k destrukci vkládaného textu po jeho uložení, případně po opravě. Proto je nutné pro úspěšné provozování programu Legacy na českých Windows následnou úpravu registru provést !

Program Legacy Family Tree 7.5 nepodporuje zatím Unicode, tzn. že je třeba provést drobné úpravy registru (Win 2000 a vyšší) nebo win.ini souboru (Win95&98), aby se správně zobrazovali české znaky. Hovoříme o tzv. virtuálním písmu. Můžeme ho nastavit:

* Pomocí REGISTRAČNÍHO SOUBORU pokud používáte Windows 2000/XP/7

a) Soubor stáhněte a uložte ho kamkoli do svého počítače (přes pravé tlačítko na odkazu a volbu Uložit odkaz jako...[Firefox] nebo Uložit cíl jako...[iExplorer]). Důležité je mít zvoleno Všechny soubory, aby se neuložil např. s koncovkou *.txt jako textový soubor. Po stažení by měl mít připonu *.reg:

b) Najděte uvedený soubor ve vašem počítači a dvojklikem ho spusťte
c) Potvrďte hlášení

d) Soubor můžete z disku smazat

* RUČNĚ - pokud ještě používáte Windows 95/98/Me, nebo jste odborník, můžete nastavit virtuální písma ručně - popis zde

Restartujte počítač !

! POZOR ! při tomto nastavení virtuálního písma (využití fontů Arial a Times New Roman) dochází k problému tisku z programu Acrobat Reader. Více informací a možnosti řešení najdete v Tipu 14.

2. Instalace Legacy 7.5 Public Standard:

1) stáhněte si instalační soubor (Legacy7Setup.exe) ze stránek http://legacy.unas.cz (Legacy 7 Instalace) a spusťte jej
2) v průběhu instalace budete vyzváni k vyplnění hesla, zadejte zde: legacy7
3) stáhněte si soubor češtiny a české nápovědy (Legacy7Czech.zip) ze stránek http://legacy.unas.cz (Legacy 7 Český překlad) a rozbalte jej
4) spusťte rozbalený soubor (Legacy7Czech_vXX.exe) a soubory v něm obsažené (Legacy7Alt.lng, Language.usr, Legacy7-Czech.chm, Legacy7-Czech.pdf) nahrajte do složky, ve které máte nainstalován program
5) spusťte program Legacy
6) pokud se nezobrazil v češtině, z hlavního menu zvolte Options -> Select Language -> Czech (Testovací verze)
7) pokud je nápověda v angličtině, postup pro nastavení české nápovědy naleznete v souboru Legacy7-Czech.pdf v programové složce
8) pokud stále vidíte chybnou diakritiku na záložce Rodina u popisků základních polí jednotlivých osob (Narození, Křest, Úmrtí, Pohřben, PříčÚmrtí), tak do oblasti těchto popisků jednou klikněte, objeví se vám okno "Nastavení informací na kartě Rodina" a zde klikněte na Výchozí (měla by se načíst správná diakritika) a Zavřít.

3. Nákup a instalace Legacy 7.5 Deluxe:

9) verzi Legacy Deluxe můžete zakoupit v internetovém eshopu společnosti Millenia (http://www.legacyfamilytreestore.com). Dostačující je nákup DOWNLOAD verze Legacy za cca 30 USD. Tím ušetříte za poštovní poplatky z USA a zaslané instalační CD stejně nevyužijete, protože je třeba instalovat speciální verzi z našich stránek, podporující český jazykový modul.
Platba za program se provádí platební kartou, použitelnou pro platby na internetu. V dnešní době už je to většina karet, bližší informace získáte u své banky, která vám kartu vydala.
Pokud kartu nevlastníte, nebo ji nemůžete/nechcete použít pro platby na internetu, můžete využít specializované firmy, které vám zboží ze zahraničí koupí a nechají zaslat na vaši adresu či např. licenci na váš e-mail. Já mám dobré zkušenosti s firmou www.jimaz.cz. V případě využití těchto služeb zaplatíte navíc zprostředkovatelský poplatek okolo 250 Kč.
10) v průběhu několika hodin až několika málo dní obdržíte informační mail, který obsahuje vaše zákaznické číslo
11) tento mail obsahuje i odkaz na stažení instalačního souboru z webu společnosti Millenia, tento soubor však nestahujte, není přizpůsoben na použití češtiny
12) v případě, že jste dosud na svém počítači neměli nainstalovanou verzi Standard, proveďte nejdříve body 1-8
13) verzi Legacy Deluxe zprovozníte volbou Nápověda -> Odemknout Legacy Deluxe, kde zadáte vaše jméno a zákaznické číslo

4. Aktualizace Legacy 7.5 Public Standard & Deluxe:

14) o vydání nového buidu (sestavení) k verzi Legacy 7.5 se dozvíte v novinkách na webu http://legacy.unas.cz nebo v programu Legacy na kartě Informace v sekci Aktualizace
15) stáhněte a nainstalujte si soubor češtiny odpovídající tomuto buildu (viz body 3-4)
16) stáhněte si instalační soubor ze stránek http://legacy.unas.cz (viz bod 1)

Důležité tedy je:
!!! NESTAHOVAT INSTALAČNÍ SOUBOR ANI AKTUALIZACE PROGRAMU Z OFICIÁLNÍCH STRÁNEK, ANI Z INFORMAČNÍ STRÁNKY PROGRAMU LEGACY, ALE ZE STRÁNEK NAŠICH. JINÉ AKTUALIZACE NEŽ TYTO NEBUDOU S ČESKOU JAZYKOVOU MUTACÍ FUNKČNÍ !!!

Stažení Legacy Family Tree 7.5.0.278 CZ přehled změn
INSTALACE Legacy Family Tree
Varianta: Public - podpora CZ
Lokální zdroj ZDE
Aktualizace: 12.11.2013
Aktuální jazykový balíček
včetně přeložené nápovědy
( jak nastavit CZ nápovědu )
Aktualizace: 12.11.2013
DOPLŇKOVÉ SOUBORY
Tento balíček počešťuje doplňky programu
a stačí ho instalovat pouze JEDNOU.
Více...
Aktualizace: 12.04.2011
Poslední verze přeložené nápovědy
[ Je obsahem každého vydání češtiny ]
( jak nastavit CZ nápovědu )
Aktualizace: 15.02.2013
Překlad Legacy Charting 7.0.120
Po uvedení nové verze čeština stažena
Modul zatím nelze lokalizovat
Aktualizace: 24.03.2010
Samostatný soubor přeložené nápovědy
k Legacy Charting 7
( poznámka )
Aktualizace: 30.04.2009

OBECNÉ POZNÁMKY K ČESKÉMU PŘEKLADU:
1) Pro správné zobrazení diakritiky je třeba jednorázově nastavit v registrech virtuální font. Pozor, díky tomu se může objevit problém při tisku z Acrobat Readeru. Čtěte tip 14/2008 pro jeho řešení.
2) Programová část Legacy Charting (Diagramy) není z technických důvodů přeložena. Firma Millenia dosud tuto součást programu nepřipravila pro překlad do jiných jazykových mutací, takže je výhradně v angličtině. Tiskové výstupy z něj však zobrazují vaše data, takže jsou vidět tak, jak jsou zapsána v databázi, s vyjímkou datumů, u kterých bohužel nelze nestavit jiný formát než DD MMM RRRR, takže se zde zobrazují třípísmenné anglické zkratky měsíců. Všechny nadpisy a popisy diagramů lze přepsat dle svého. Údajně se pracuje na programových úpravách, které by umožnily překlad do jiných jazyků. Jakmile se tyto úpravy v programu objeví, bude i tato část programu do češtiny přeložena.
3) Totéžse týká i systému pro zaznamenání pramenů SourceWriter a částečně funkce Vedení výzkumu.
4) Ve funkcích "Kalkulátor příbuzenských vztahů" a "Nastavit příbuzenské vztahy" se zobrazují české výrazy příbuzenských vztahů, ale bez diakritických znaků ě, č, ť, ř.
5) Funkce Interview (Otázky rozhovoru) byla přeložena věcně podle americké verze bez ohledu na české prostředí a zvyklosti. Vzhledem k možnosti úprav otázek rozhovoru v programu (doplnění, vymazání, přepisy textu) necháváme na každém uživateli v případě použití této funkce vlastní úpravu podle jeho potřeb.
6) Ve funkci Mapy jsou v "bublinách" špatně zobrazovány některé znaky s českou diakritikou, toto nejsme zatím schopni ovlivnit.
7) Úprava chybného abecedního řazení webových stránek je popsána v Tipu 23.
Chybná diakritika webových stránek vygenerovaných programem je způsobena vloženým meta tagem <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">, který je obsažen ve všech souborech .html (.htm). Po vygenerování webových stránek je třeba tento příkaz odstranit nebo nahradit příkazem <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">. Všechny soubory .html (.htm) jsou obsaženy v jedné složce, z tohoto důvodu doporučujeme hromadnou záměnu kódové stránky v souborech pomocí vhodného textového editoru (UltraEdit, PSPad, ...) nebo volně dostupnou jednoduchou utilitou Multiple Find and Replace. Jak tento prográmek použít popisuje Tip 19.
[ Opraveno ve verzi 7.5.0.47 ]
8) Soubor PDF vzniklý z funkce výstup do PDF obsahuje chybné diakritické znaky. Soubory PDF je nutno vytvářet pomocí programů pro tvorbu PDF. Bližší informace najdete v Tipech 2. a 13.
9) Kontrola pravopisu není pro českou jazykovou mutaci zatím funkční. Subdodavatelská firma, která dodává slovníky pro firmu Millenia, nemá vytvořeny slovníky češtiny. Tato záležitost je v řešení.

Děkujeme, že používáte Legacy Family Tree

© 2011 Český překladatelský tým


© 2oo5 - 2o12 :: Radek & Michal :: Legacy.unas.cz