Přehled mých oblíbených stránek
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, založená v roce 1969, navazuje na starší tradice Rodopisné společnosti československé.
Databáze legionářů a padlých ve 2. světové válce
Databáze legionářů se vytvářela ve Vojenském historickém archivu v letech 1997 až 2004 na podnět gen. R. Krzáka.
Údaje v databázi jsou aktualizovány dvakrát ročně.
Genea - genalogické stránky - typování matrik
Vítejte na stránkách projektu Genea. Naleznete zde pomoc genealogům - rodopiscům, soupis matrik archivů ČR, praktické informace, odkazy a další. Databáze soupisu matrik se postupně rozšiřuje.
Genebáze
Centrum informací pro genealoga. Např: databáze české DNA, exulanti a imigranti, zdroje a pomůcky, předci a příbuzní, slovenská Y-DNA, pomníky 1. a 2. sv. války, čtení starých textů, latina, stará písma, vojenství, terminologie, zajímavosti.
Genografický test - DNA testy genetického původu
Společnost Genomac International, s.r.o. byla založena na podzim roku 2001 a od svého vzniku se zaměřuje na genetické testování pro potřeby určování otcovství, identifikace a příbuznosti a analýzu DNA.
KOŘENY - Zvukový archiv pořadu (MP3)
Cyklus pořadů Kořeny se zabývá vědeckou disciplínou s tajemným názvem - genealogie. Jak ovšem napovídá podtitul "Z dějin jihočeských rodin a rodů", nejde v tomto případě o nic jiného než rodopis, resp. vědu o rodech.
Legacy Family Tree
Národní archiv: Konskripce (1850-1914) - pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství
Národní archiv: Digitalizace a zpřístupnění církevních listin v rámci evropského projektu Monasterium
Památník čs.legií "Čestná vzpomínka"
Památník má za cíl vytvořit a udržovat na internetu podrobný a úplný seznam československých legionářů, kteří v letech 1914 - 1920 padli či zemřeli na různých bojištích světa v boji za svobodu naší vlasti.
Rodokmeny - diskuze na mageo.cz
Virtuální hřbitovy
Lidé se rodí a umírají. Tak tomu bylo od pradávna a vždycky tomu tak bude. Lidé žijí v určitých koutech celého světa, ale v mnoha případech umírají a jsou pohřbeni mnohdy stovky kilometrů od svého rodiště, či trvalého bydliště.


© 2oo5 - 2o10 :: Radek & Michal :: Legacy.unas.cz