Otevření databáze Legacy v MS Access nebo OpenOffice

 

Neocenitelnou výhodou programu Legacy je, že data jsou uložena jako relační databáze, se kterou lze pracovat v prostředí Microsoft Access. Tento velice silný nástroj vám může pomoci při hromadných opravách dat, kdy si třeba po roce práce s programem Legacy, když už jste se stali pokročilými uživateli, uvědomíte, že jste vlastně mohli např. citace pramenů nazývat jednotně podle určitého systému, obrázky popisovat tak, aby popis obsahoval vždy určité konkrétní údaje nebo jste se přestali orientovat v názvech mediálních souborů uložených na vašem pevném disku, rozhodli jste se je přejmenovat a potřebujete také tyto nové názvy promítnout do odkazů v databázi. Předpokladem je samozřejmě znalost práce v programu Microsoft Access a obeznámenost se vztahy mezi jednotlivými tabulkami databáze Legacy. Důležité je samozřejmě před každým otevřením vaší databáze v MS Access databázi zazálohovat. Snadno tak předejdete zklamání, depresi a myšlenkám na sebevraždu, pokud se vám nepovede sestavit správně aktualizační dotaz a databázi si bez možnosti návratu zpět fatálně zničíte.

Soubor databáze Legacy má příponu *.fdb a lze jej po nastavení typu souboru na Všechny soubory v okně Otevřít načíst do prostředí Microsoft Access. Pomocí nadefinování aktualizačních dotazů, případně exportem obsahu určité tabulky do MS Excel, úpravou v tomto prostředí a zpětným importem do MS Access pak můžete opravit stovky a tisíce záznamů během relativně krátké doby ve srovnání s ruční opravou jednoho záznamu po druhém v programu Legacy.

Následuje stručný popis jednotlivých tabulek databáze Legacy, vztahů mezi tabulkami a výčet některých vybraných polí a hodnot, které mohou nabývat (význam nejdůležitějších polí v tabulkách je zřejmý z jejich názvu nebo obsahu):

 

tabulky

popis

klíč

vazby na ostatní tabulky

některá vybraná pole a hodnoty

význam

tblAR

číselník adres

IDAR

-

Kind

 

 

typ adresy

 

 

 

 

0

 

 

poštovní adresa

 

 

 

 

1

 

 

adresa události

 

 

 

 

2

 

 

adresa archívu

 

 

 

 

Private

 

 

ochrana údajů

 

 

 

 

0

 

 

veřejná adresa

 

 

 

 

1

 

 

neveřejná adresa

tblBP

číselník umístění obrázků

IDBP

-

 

 

 

 

tblBR

připojené

IDBR

IDIR (podle

IDType

 

IDIR

typ záznamu

 

multimediální

 

hodnoty v

0

->

IDIR

obrázek osoby

 

soubory

 

IDType může

1

->

IDIR

obrázek osoby (narození)

 

 

 

být obsahem

2

->

IDIR

obrázek osoby (křest)

 

 

 

pole IDIR, IDMR,

3

->

IDIR

obrázek osoby (úmrtí)

 

 

 

IDER, IDSR,

4

->

IDIR

obrázek osoby (pohřeb)

 

 

 

IDSX, IDAR

20

->

IDMR

obrázek manželství

 

 

 

nebo IDLR),

30

->

IDER

obrázek události

 

 

 

IDBP

40

->

IDSR

obrázek pramene

 

 

 

 

41

->

IDSX

obrázek citace pramene

 

 

 

 

70

->

IDAR

obrázek adresy

 

 

 

 

71

->

IDLR

obrázek sídla

 

 

 

 

PicType

 

 

typ souboru

 

 

 

 

0

 

 

obrázek

 

 

 

 

1

 

 

zvuk

 

 

 

 

2

 

 

video

 

 

 

 

3

 

 

jiný soubor (pdf, doc, xls)

 

 

 

 

PicPrint

 

 

znak tisku

 

 

 

 

0

 

 

netisknout

 

 

 

 

1

 

 

tisknout

tblCP

číselník vztahů dítě-rodič

IDCP

-

 

 

 

 

tblCR

spojení dětí s rodiči

IDCR

IDMR, IDIR, IDCS, IDCP, IDTR

 

 

 

 

tblCS

číselník stavů dítěte

IDCS

-

 

 

 

 

tbIDM

?

 

 

 

 

 

 

tblER

připojené události

IDER

IDIR (podle

IDType

 

IDIR

typ záznamu

 

 

 

hodnoty v

0

->

IDIR

událost osoby

 

 

 

IDType může

20

->

IDMR

událost manželství

 

 

 

být obsahem

EventExclude

 

ochrana údajů

 

 

 

pole IDIR nebo

0

 

 

veřejná událost

 

 

 

IDMR)

1

 

 

neveřejná událost

 

 

 

IDET, IDLR,

 

 

 

 

 

 

 

IDAR

 

 

 

 

tblET

číselník definic událostí

IDET

-

 

 

 

 

tblHB

seznam záložek

IDHB

IDIR,IDMR

 

 

 

 

tblHL

seznam historie

IDHL

IDIR,IDMR

 

 

 

 

tblHR

hlavička databáze

 

-

 

 

 

 

tblIR

seznam osob

IDIR

IDLR, IDAR,

ReminderTag

 

připomenout narozeniny

 

 

 

IDTR, IDMR

0

 

 

nepřipomínat

 

 

 

 

1

 

 

připomínat

 

 

 

 

ReminderTagDeath

připomenout výročí úmrtí

 

 

 

 

0

 

 

nepřipomínat

 

 

 

 

1

 

 

připomínat

 

 

 

 

Private

 

 

ochrana údajů

 

 

 

 

0

 

 

veřejná

 

 

 

 

1

 

 

neveřejná

 

 

 

 

2

 

 

neviditelná

tblLR

číselník sídel

IDLR

-

 

 

 

 

tblMR

seznam

IDMR

IDIR, IDMS,

ReminderTag

 

připomenout výročí sňatku

 

manželství

 

IDLR, IDTR,

0

 

 

nepřipomínat

 

 

 

IDAR

1

 

 

připomínat

 

 

 

 

Private

 

 

ochrana údajů

 

 

 

 

0

 

 

veřejné

 

 

 

 

1

 

 

neveřejné

tblMS

číselník stavů manželství

IDMS

-

 

 

 

 

tblNR

číselník příjmení

IDNR

-

 

 

 

 

tblNX

alternativní jména

IDNX

IDNR, IDIR

MarriedNameCreatedBy

způsob vytvoření vyvdaného příjmení

 

 

 

 

0

 

 

nevytvořeno

 

 

 

 

1

 

 

vygenerováno

 

 

 

 

2

 

 

upraveno

tbIRM

?

IDRM

 

 

 

 

 

tblSR

číselník pramenů

IDSR

IDST, IDAR

 

 

 

 

tblST

číselník typů pramenů

IDST

-

 

 

 

 

tblSX

připojené citace

IDSX

IDIME (podle

Type

 

IDIME

typ záznamu

 

pramenů

 

hodnoty v Type

0

->

IDIR

nespecifikován

 

 

 

může být

1

->

IDIR

jméno

 

 

 

obsahem pole

2

->

IDIR

narození

 

 

 

IDIR, IDMR,

3

->

IDIR

křest

 

 

 

IDER, IDNX,

4

->

IDIR

úmrtí

 

 

 

IDCR)

5

->

IDIR

pohřeb

 

 

 

IDSR

6

->

IDIR

obecné poznámky

 

 

 

 

7

->

IDIR

badatelské poznámky

 

 

 

 

8

->

IDIR

lékařské poznámky

 

 

 

 

9

->

IDIR

příčina úmrtí

 

 

 

 

10

->

IDNX

alt. Jméno

 

 

 

 

11

->

IDCR

stav dítěte

 

 

 

 

12

->

IDCR

vztah k otci

 

 

 

 

13

->

IDCR

vztah k matce

 

 

 

 

19

->

IDIR

svobodný

 

 

 

 

20

->

IDMR

manželství

 

 

 

 

21

->

IDMR

poznámka k manželství

 

 

 

 

22

->

IDMR

manželství (neoddáni)

 

 

 

 

23

->

IDMR

manželství (neměli děti)

 

 

 

 

30

->

IDER

událost osoby

 

 

 

 

31

->

IDER

událost manželství

tblTC

číselník kategorií úkolů

IDTC

-

 

 

 

 

tblTD

připojené úkoly

IDTD

IDIR, IDTC, IDTL, IDAR

 

 

 

 

tblTL

číselník lokalit úkolů

IDTL

-

 

 

 

 

tblTR

číselník názvů chrámů

IDTR

-

 

 

 

 

tblXI

prázdná čísla RIN v řadě

 

 

 

 

 

 

tblXM

prázdná čísla MRIN v řadě

 

 

 

 

 

 

 

K databázi Legacy lze přistupovat i prostřednictvím OpenOffice.org. Nejprve je nutno vytvořit kopii souboru databáze Legacy a ručně přejmenovat příponu souboru z *.fdb na *.mdb. Poté otevřít OpenOffice, zvolit Databáze a Připojit se k databázi. Zde vybrat Microsoft Access a na další obrazovce vybrat příslušný soubor databáze *.mdb a Dokončit. V dalším okně je třeba pojmenovat propojovací soubor mezi OpenOffice a souborem *.mdb (tento soubor bude mít příponu *.odf) a Uložit. Následně se otevře databáze v prostředí OpenOffice podobném MS Access. Po dokončení úprav, uložení změn a uzavření OpenOffice je nutno soubor *.mdb přejmenovat zpět na *.fdb, který lze načíst do programu Legacy.