TIPY :: 2o13 :: 2o12 :: 2o11 :: 2o10 :: 2oo9 :: 2oo8 :: 2oo7 :: 2oo6 ::
Tipy 2010
  31. Představení doplňku Passage Express Legacy

Zkouším nástroj Passage Express a tak jsem pro vás připravil několik obrazovek z instalace, nastavení i vytvoření projektu. Tento produkt je zdarma, pokud používáte Legacy ve verzi Deluxe.
Můžete ho stáhnout zde [*.exe, 63MB]. Několik informací získáte i v sekci Doplňky.

Pasage Express vytváří vysoce kvalitní, interaktivní multimediální prezentace na CD a DVD pro vaši rodinu. Využívá pro to vaše rodinné historické materiály, obrázky, videa, a dokonce i Legacy databázi

Možnosti:

 • Přidá vaší prezentaci hudbu na pozadí. Přemění slideshow na film, který můžete sledovat v DVD přehrávači.
 • Jednoduše vytváří pěkné, uživatelsky přívětivé menu pro váš projekt.
 • Přidává popis pramenů.
 • Můžete upravovat popisky, namluvit komentář, přidat zvuk k vašim fotografiím.
 • Rychle organizujte vaše soubory do složek.
 • Automaticky importuje data z vaší databáze Legacy Family Tree.
 • Instalace
  Následující průvodce Vám ukáže jednotlivé kroky instalace... (klikněte na obrázek)

  Nastavení programu
  Zde se dozvíte kde je možné provádět nastavení programu a projektů...

  Vytvoření a prohlížení projektu
  Vzorový příklad s vytvoření multimediálního CD pro rodinu T.G.Masaryka...

  Publikováno 7.října 2010 | Radek Tlapák

    30. Záznam pramenů informací v programu Legacy

  Záznam původu a zdroje údajů ve vaší rodové databázi a zdokumentování vašeho bádání by mělo být jedním z nejdůležitějších kroků vaší genealogické práce. Nebudete-li tak činit průběžně, za nějaký čas zapomenete, odkud příslušná informace či údaj pochází. Současně si také pro budoucnost ušetříte čas a práci z důvodu opětovného vyhledání a zdokumentování již nalezené informace.
  V současné době v souvislosti se zveřejňováním matrik na internetu máme na dosah obrovské množství údajů. V následujícím textu stručně popíšu možnosti jejich záznamu do databáze programu Legacy a budu rád, podělíte-li se s námi se svými zkušenostmi i vy.

  Číselník pramenů
  Obsahuje všechny prameny, které jsou ve vaší databázi citovány u nějakého údaje. Odkazuje-li se na jeden pramen z více míst databáze, je tedy v databázi pouze jeden záznam tohoto pramene a všechny odkazy míří na tento zápis. Příklad zápisů v číselníku pramenů:

  Typ kronika

  Na záložce obrázky je připojen sken kroniky ve formátu pdf:

  Typ matrika

  Záložka Komentář může též obsahovat vlastní poznámky:

  Záložka Archív obsahuje odkaz na místo uložení matriky. Využívá se zde číselník archívů. Databáze obsahující seznam archívů je součástí balíčku s češtinou (více zde, první bod) nebo se podívejte na aktuální seznam na http://cesarch.cz.

  Citace pramene u osob v databázi
  Typ kronika
  V detailu pramene je na záložce Detailní informace uvedena strana v kronice, na které se zmínka o dané osobě nalézá, úroveň spolehlivosti této citace a datum zápisu do databáze.

  Typ matrika
  Jako příklad uvádím datum narození. Z číselníku pramenů je citován pramen Matrika (Měrotín) N, I-N 1809-1832.

  V detailu pramene je na záložce Detailní informace uvedena strana, na které se matriční záznam nalézá, úroveň spolehlivosti této citace a datum zápisu do databáze.

  Na záložce Text/Komentář je v poli Text zapsán celý text matričního záznamu, v tomto příkladě jde o německý text a následuje jeho překlad do soudobé češtiny. V poli Komentář je uvedeno číslo stránky v softwaru pro online prohlížení matriky.

  Na záložce Multimédia je vložen sken příslušného matričního záznamu.

  Obdobný postup provádím u dokumentování sňatku nebo úmrtí pomocí matričních knih oddaných či zesnulých.

  Tisk pramenů a jejich citací

  Pomocí zaškrtávacích polí v oknech úpravy pramene nebo úpravy citace lze pramen vyloučit z reportů, v případně citace vyloučit z repotů tuto citaci jako celek nebo jen její určité části.
  Uspořádání pramenů a jejich citací v reportech lze nastavit pomocí Reporty > Možnosti reportu > Prameny. Vysvětlení všech voleb v tomto nastavení by však překročilo rámec tohoto textu a tak nejlépe, když si vše vyzkoušíte sami a zvolíte možnost, která vám vyhovuje nejvíc.

  Vyhledání osob, ke kterým není připojen žádný pramen

  Osoby, u nichž nejsou údaje nijak dokumentovány pomocí pramenů, lze vyhledat pomocí Hledat > Najít > Chybějící prameny.

  Tato funkce však nepracuje s polem Nespecifikováno. Proto se s ohledem na lepší výsledek vyhledávání tomuto poli raději vyhýbejte a prameny obecných informací přiřaďte např. k poli Jméno.

  Příští tip: Evidence výzkumu a úkolů

  Publikováno 25.června 2010 | Michal Papoušek


  © 2oo5 - 2o10 :: Radek & Michal :: Legacy.unas.cz