TIPY :: 2o13 :: 2o12 :: 2o11 :: 2o10 :: 2oo9 :: 2oo8 :: 2oo7 :: 2oo6 ::
Tipy 2011
  36. Postup tvorby reportu ve formátu PDF se správnou češtinou

I z Legacy lze pořídit výstupní report v PDF s bezchybnou češtinou. Nezbytná je instalace aplikace pro tvorbu PDF souborů, která tvoří PDF soubory „tiskem“ nikoli exportem z jiného formátu. Takovéto programy (např. PDF Creator, který je zdarma) si nainstalují „svoji“ tiskárnu do seznamu tiskáren. Pokud tuto tiskárnu nastavíme jako výchozí, před spuštěním Legacy, můžeme vytvořený report přímo do formátu PDF převést stiskem ikony Tisk, anebo z náhledu reportu volbou tlačítka Tisk.

Chceme-li výstup „na šířku“, je nezbytné upravit orientaci stránky v Možnostech reportu na záložce Vzhled stránky. Výjimečně je volba Vzhled stránky dostupná přímo tlačítkem (např. pro tisk osob). Pouhá změna nastavení tiskárny je v těchto případech neúčinná.

Související tipy č.2/2006, č.13/2008 a č.14/2008

Odkazy na programy: zdarma dostupný PDFCreator či doPDF nebo placený pdfFactory

Publikováno 5.května 2011 | Ing. Karel Faltejsek

  35. Informace k nové verzi 7.5

Po delší době firma Millenia vydává aktualizaci programu Legacy Family Tree. Tato aktualizace je označena jako nová verze 7.5, protože program konečně obdržel oficiální certifikaci FamilySearch v těchto nejdůležitějších kategoriích:

 • Přístup – vyhledávání a čtení v databázi new.familysearch.org
 • Tisk – tisk sestav a diagramů využívajících online data z FamilySearch
 • Aktualizace – publikování v databázi new.familysearch.org. Obsahuje také žádost na sloučení odpovídajících osob (také volitelné)
 • Synchronizace – schopnost aktualizovat data ve FamilySearch pomocí údajů z programu Legacy pro vybrané osoby a informace (volitelně – pokud si to nepřejete, nemusíte sdílet nic)
 • PAF Import – import dat z programu PAF do programu Legacy
  Přístup do databáze new FamilySearch vyžaduje heslo a registrace nového účtu je v současné době je omezena pouze na členy mormonské církve.

  Lidé kolem FamilySearch pracují mnoho let na vývoji webové aplikace, která by badatelům umožnila napojení na obrovskou databázi genealogických údajů. Tento nový systém je uvolňován do provozu ve fázích – nejdříve pro členy mormonské církve, a po otestování a doladění i pro veřejnost. Tato nová databáze obvykle označovaná jako „New FamilySearch“ je databáze, se kterou program Legacy dokáže pracovat. Ostatní databáze (Historical Records, Family Trees a Library Catalog) jsou na www.FamilySearch.org dostupné všem. V současné době tedy nástroj integrace s FamilySearch nemá pro české uživatele žádný význam, ale po otevření přístupu k údajům z New FamilySearch pro veřejnost se zde jisté nové možnosti určitě jeví. Podle zpráv z firmy Millenia se po dokončení vývoje integračního nástroje s FamilySearch budou opět plně soustředit na vývoj verze 8, což už by pro české uživatele mohlo být mimořádně významné, protože by verze 8 měla plně podporovat Unicode a problémy s diakritikou by měly tímto odpadnout.

  Aktualizace na verzi 7.5 bude k dispozici zdarma pro varianty Standard i Deluxe. Její instalace je obdobná jako instalace běžných programových aktualizací.

  Mimo nástroj integrace s FamilySearch obsahuje verze 7.5 i mnoho dalších drobných doplňků a opravených chyb. V mezidobí jsme také provedli v překladu programu určité změny tak, aby použité výrazy lépe odpovídaly zvyklostem v českém genealogickém prostředí.
  Změny jsou následující:

 • Na hlavní obrazovce byla karta „Rodokmen“ přejmenována na „Předkové“
 • Byly přejmenovány následující reporty:
  Potomek -> Rozrod
  Rodokmen -> Vývod
  Předek -> Vývod (seznam)
  Řada generací -> Rodokmen
 • Název každého reportu si však může uživatel libovolně upravit.
  Současně jsme zaktualizovali i soubor nápovědy.

  Publikováno 18.ledna 2011 | MiPa

    34. Evidence úkolů – jeden ze silných nástrojů programu Legacy

  V průběhu výzkumu nás vždy napadne nesčetně myšlenkových odboček, které nejsme schopni v hlavě udržet. Zaznamenat vše, co bychom chtěli udělat, ale ne zrovna teď hned, protože se potřebujeme soustředit na něco jiného nebo to učinit není technicky možné, můžeme lehce ve funkci Úkoly. Jedná se o vcelku silný nástroj programu Legacy na evidenci činností (úkolů), které jsme z nějakého důvodu museli odložit a chceme se k nim za nějaký čas vrátit. Tento seznam úkolů nám usnadňuje v bádání udržet přehled.
  Detailní vysvětlení obsahu veškerých polí a záložek můžete najít v souboru nápovědy. V tomto článku uvádím pouze několik svých praktických postřehů. Přiložené obrázky a jejich popisy obsahují konkrétní příklad využití této programové funkce tak, jak s ní pracuji já.
  Legacy umožňuje vytváření seznamů úkolů obecných a osobních. Například si můžete vytvořit obecný seznam úkolů s matrikami, které je třeba prohlédnout při návštěvě archívu nebo seznam úkolů týkající se vašeho pradědečka, kde potřebujete najít záznam o jeho narození v matrice narozených, zápis o jeho vojenské službě v 1. světové válce a jeho úmrtní list.

  Při zápisu úkolu můžeme vyplnit několik zajímavých polí, která lze využít následně při filtrování:
  Kategorie – toto pole je spojeno s číselníkem kategorií úkolů, který obsahuje určitý počet předdefinovaných výrazů. Lze sem doplnit svoje vlastní výrazy, např. „matriky“, „Úprava databáze“, apod.
  Lokalita - toto pole je spojeno s číselníkem lokalit úkolů, kam lze doplňovat svoje výrazy. Používám to např. na čísla matrik nebo názvy archívů.
  Název úkolu – stručný popis úkolu v takovém tvaru, aby výsledný seznam byl co nejvíce přehledný.
  Typ úkolu – výběr z možností Badatelský, Korespondence nebo Jiný.
  Priorita úkolu - výběr z možností Vysoká, Střední nebo Nízká.
  Popis úkolu – podrobnější vysvětlení záznamu.

  Možnosti filtru – na této záložce lze nastavit kritéria (kategorie, lokalita, stav, typ, priorita a značka) pro zobrazení seznamu úkolů. V tomto případě chci zobrazit seznam všech úkolů týkajících se matriky číslo Mh III 3, která zatím ještě čeká na své zveřejnění na webových stránkách archívu.

  Prameny u úkolů - K úkolům lze přiřazovat i prameny (viz Tip 30 – Záznam pramenů informací v programu Legacy). V ukázce je např. záznam o osobách, které dosud nejsem schopen přiřadit k žádné evidované větvi, včetně přiložených zápisů z matričních knih.

  Tento článek obsahuje pouze malý příklad, jak lze využít funkci Úkoly. Pokud máte své vlastní tipy, jak funkce programu Legacy co nejlépe prakticky využít, budeme jako uživatelé programu Legacy rádi, když se s námi o své poznatky podělíte.

  Publikováno 11.ledna 2011 | MiPa

    33. Seznam on-line dostupných matrik

  Dotaz:
  Zjistil jsem, že na stránkách moravského zemského archivu v Brně je možné prohlížet již digitalizované matriky. Měli byste dát o této možnosti informaci na Vašich stránkách.
  Jiří V.

  Odpověď:
  Děkujeme členovi našeho klubu za informaci a doplňujeme i některé další zdroje:
  M A T R I K Y
  RegionArchivLink
  Hlavní město PrahaArchiv hlavního města Prahywww.ahmp.cz
  Střední a severní MoravaStátní oblastní archiv v Opavěmatriky.archives.cz
  Střední ČechyStátní oblastní archiv v Prazewww.actapublica.eu
  Jižní Morava a VysočinaMoravský zemský archiv v Brněwww.actapublica.eu
  Západní ČechyStátní oblastní archiv v Plzniwww.actapublica.eu
  Východní ČechyStátní oblastní archiv v Zámrskuwww.archivzamrsk.cz
  Jižní ČechyStátní oblastní archiv v Třebonidigi.ceskearchivy.cz
  Severní ČechyStátní oblastní archiv v Litoměřicíchwww.familysearch.org
  Poznámka: FamilySearch.org je databáze spravovaná mormonskou církví v USA, jsou zde také uveřejňovány matriky z archívů v Opavě a Třeboni)
  D A L Š Í   P R A M E N Y
  RegionArchivLink
  Východní ČechyStátní okresní archivywww.vychodoceskearchivy.cz
  Poznámka: Kroniky měst a další materiály

  Nové: velmi dobrý článek se shrnutím pro každý oblastní archiv + něco navíc najdete na webu České genealogické a heraldické společnosti v Praze.

  Pokud víte o jiných zajímavých odkazech, zašlete nám je. Děkujeme.

  Publikováno 8.ledna 2011 | RaTl | Aktualizováno 11.ledna 2011 | RaTl

    32. Nastavení češtiny v anglických Windows XP

  Dotaz:
  Obracím se na Vás s dotazem ohledně české diakriticky. Nainstaloval jsem Legacy Deluxe a při instalaci jsem se pečlivě řídil instrukcemi na legacy.unas.cz týkajícími se české verze. Přesto se mi diakritika nezobrazuje. Domnívám se, že jednou z příčin by mohla být skutečnost, že mám anglickou verzi Windows XP.
  Máte zkušenosti, které by mohly tuto tezi potvrdit?
  A ještě jeden dotaz: máte nějaké zprávy o tom, že by autoři Legacy plánovali podporu Unicodu?
  Jan U.

  Odpověď:
  Pro správné zobrazení češtiny v Legacy na anglických Windows XP musíte provést tato opatření:
  1) Instalace Legacy a úprava registrů Windows podle bodu 1 z postupu pro instalaci
  2) Control Panel -> Regional and Language Options a zde nastavit češtinu
  3) Control Panel -> Regional and Language Options -> Advanced a zde nastavit češtinu
  4) Diakritika by měla být bezproblémová

  Legacy je přední americký genealogický software s mnoha jazykovými mutacemi. Čeština je zařazena mezi oficiálně podporované jazyky (viz LegacyFamilyTree.com). Co se týče podpory Unicode, nejsme zatím schopni sdělit nic konkrétního. Avizováno to bylo už do verze 8, ale datum jejího vypuštění nelze zatím ani odhadovat. V současném stavu plnohodnotně funguje mimo několika drobností vše. Do češtiny je přeloženo vše, co přeloženo mohlo být, včetně kompletní nápovědy. Některé programové součásti zatím nejsou přizpůsobené pro překlad do jiných jazyků (např. Charting nebo Sourcewriter).

  Publikováno 1.ledna 2011 | MiPa


  © 2oo5 - 2o11 :: Radek & Michal :: Legacy.unas.cz