TIPY :: 2o13 :: 2o12 :: 2o11 :: 2o10 :: 2oo9 :: 2oo8 :: 2oo7 :: 2oo6 ::
Tipy 2012
  40. Skupiny a jejich úskalí

Skupiny se výborně hodí když potřebujeme výběr osob krátkodobě. Například chceme-li pro vybranou rodinnou větev exportovat údaje do nové samostatné databáze, nebo získat přehled o všech obrázcích, kopiích dokumentů či výpisech z matrik, které se vztahují k vybrané skupině osob. Pokud chceme pracovat s výběry opakovaně či dlouhodobě, pak je vhodnější použít číselné značkování.

Postup vytvoření skupiny jednoduchý: najdeme a vybereme si klíčovou osobu a příkaz Skupiny... z menu Zobrazit. Otevře se první dialogové okno:

Zvolíme uspořádání skupiny, nejčastěji to bude volba Přidat osobu a předky.. anebo Přidat osobu a potomky....
Objeví se druhé dialogové okno

Nejčastější volba bude Přímá linie. Až potud je postup jednoduchý, podrobnosti jsou podrobně popsány v Nápovědě.

V čem je tedy problém? Databázové programy jsou choulostivé na přesné zadání výběru. Proto nikdy nezadávejte klíčovou osobu až ve druhém dialogovém okně. Vždy proveďte výběr klíčové osoby před zahájením tvorby skupiny. Jinak bude výsledek prapodivný v důsledku nesprávného postupu zadávání klíčové osoby.

Podobně, pokud úmyslně nechcete smíchat výběry od více klíčových osob, musíte v prvním dialogovém okně smazat všechny dříve zadané výběry.

Publikováno 12.září 2012 | Karel F.

  39. Tvorba webových stránek a CSS

Legacy nabízí silný nástroj pro prezentaci výsledků bádání na CD nebo na internetu v podobě webových stránek. Přitom je možno využít i techniky CSS. Tato nová možnost není popsaná v manuálu a zatím ani v nápovědě. Pod záložkou Různé v dialogovém okně "Vytvoření webových stránek" je úplně dole možno zaškrtnout volbu Vložit vlastní HTML příkaz ... a vložit sem odkaz na soubor CSS, který bude obsažen v sekci <HEAD> v každém vytvořeném HTML souboru (stránce). Např.:
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="MojePokusy.css">
Pomocí úprav v souboru CSS je možné upravit formátování vzhledu všech stránek najednou a zbude síla na opravu chybného třídění. Postup při úpravě chybného třídění českých příjmení popisuje Tip 23. Chyby se projevují u českých znaků Č, CH, Ř, Š a Ž.
Příklad změny fontu písma:

Publikováno 15.srpna 2012 | Karel F.

  38. Vytvoření seznamu potencionálních osob ve sčítacích seznamech

Nová funkce vytvoření seznamu potenciálních osob vám může pomoci vygenerovat seznam osob z vaší databáze, které mohou být s jistou mírou pravděpodobnosti nalezeny v určitém sčítání lidu v určitém konkrétním místě. Obecně lze říci, že jde o vytvoření seznamu osob žijících s jistou pravděpodobností na určitém místě v určitém čase.

Vstupními údaji jsou Stát, Místo [město (obec), okres, kraj, stát] a Datum (nebo pouze rok) sčítání lidu. Můžete zadat libovolné Místo i Datum, pamatujte ale, že vyhledání probíhá v polích pro zadání sídla k narození, křestu, úmrtí, pohřbu. Do pole Místo tedy lze také zapsat názvy krajů, např. Královéhradecký kraj nebo Olomoucký kraj. Ve výsledném seznamu budou osoby, které se mohly objevit v tomto určitém kraji. Jako Místo můžete použít také název města (obce), např. Klášterec. Pozor na případy, kdy existuje více měst (obcí) se stejným názvem v různých okresech (krajích). V tom případě musíte do pole Místo zapsat ještě další část úplného názvu sídla, který rozliší města (obce) se stejným názvem, ale nacházející se v jiných oblastech země, např. Klášterec, Šumperk nebo Klášterec, Prachatice. Pokud nezadáte ručně žádné konkrétní místo, vyplní se vám pole Místo názvem státu, který je povinným údajem.
A zde je kámen úrazu. V naší Geo databázi jsme před lety použili vzor autorů programu a státy pojmenovali zkratkou - CZE pro Českou republiku a SVK pro Slovensko. Pokud tedy nezadáte v nové funkci žádné místo, předvyplní se Česká republika, ale protože je ve všech záznamech sídel vaší databáze pravděpodobně uvedena pod zkratkou CZE (pokud používáte GeoDB), nic se nenajde. Proto jsme se rozhodli doporučit vám (opět ve shodě s názorem autorů) upravit ve vaší rodové databázi zkratku CZE na Česká republika a používat upravenou GeoDB tak, aby se při výběru nových sídel nabízel už přímo pojem Česká republika a Slovensko.

Je to na rozhodnutí každého uživatele a používání/nepoužívání Geo databáze. Pokud se někomu zdá výhodnější (kratší) používat zkratka státu, může zůstat u současného systému a při využití nové funkce Sčítacích seznamů prostě jen přepsat v poli Místo pojem Česká republika zkratkou CZE a bude to fungovat také. Pokud nechcete funci Sčítacích seznamů vůbec používat, nebo vám stačí její využití s vyhledáním podle měst (obcí), okresů či krajů, nemusíte tuto problematiku názvu státu řešit vůbec.

Kdo chce ale začít používat nový způsob zápisu států, může tak jednoduše učinit následujícím způsobem:

1. Stáhnout si upravenou verzi Geo databáze, která je modifikována tak, aby vracela Česká republika místo CZE a Slovensko místo SVK. Nejedná se o aktualizaci databáze, pouze byla zaměněna zkratka za celý název státu.
Co databáze obsahuje se můžete dočíst ZDE.
Staženou databázi rozbalte do adresáře C:\Legacy\Geo (její použití je vázáno na verzi Deluxe)
Takto vypadá výběr s plným pojmenování státu:2. Upravit názvy státu (států) v názvech sídel ve vlastní rodové databázi
a) Vyvolat funkci


b) zadat údaje


c) nechat nahradit vše


d) informace o tom, kolik sídel bylo zaměněno

Toto opakovat pro všechny státy, které máte v databázi použité.

3. Obrazovky funkce Sčítacího seznamu
a) zadání


b) výstup


Více si o nové funkci Sčítacích seznamů můžete přečíst v nápovědě k programu, kterou skvělým způsobem udržuje a aktualizuje kolega Michal.

Publikováno 26.března 2012 | Radek Tlapák

  37. Informace o stavu prací na programu Legacy

Náš spolupracovník Michal vytvořil z bouřlivých mailů, které v poslední době brázdily testovací fórum Legacy, krátký článek na téma co nového s programem Legacy.

Aktuální sestavení 112 programu Legacy verze 7.5 vyšlo v srpnu 2011. Vzhledem k tom, že končí leden 2012, dalo by se soudit, že se s programem nic dalšího neděje a programátoři spí na vavřínech. Zřejmě tomu tak ale opravdu není a situace, alespoň podle mailů v diskuzích na testovacím fóru, se má následovně. Mormonská církev chystá otevření přístupu pro veřejnost (tedy i pro nečleny církve) do své databáze newFamilySearch, což je nejobšírnější genealogická databáze na světě. Programátoři z firmy Millenia se z tohoto důvodu věnují doprogramování a doladění programové části FamilySearch tak, aby na to byl v okamžiku plného otevření přístupu do databáze newFamilySearch program Legacy připraven z hlediska vyhledávání, synchronizace dat, vkládání, stahování, apod. Jsou vydávány nové beta verze, které obsahují různé změny a opravy chyb týkající se však právě jen této programové součásti. Pro českého uživatele to v současné době nemá žádný význam, nicméně měl by to být vklad do budoucnosti. Současně byly ukončeny práce týkající se verze 7.5 a probíhá vývoj verze 8. Jak by měla verze 8 vypadat a zda bude obsahovat podporu Unicode, však známo zatím není.

Další informace o propojení Legacy na FamilySearch si můžete přečíst v Tipu 35

Publikováno 30.ledna 2012 | Michal Papoušek


© 2oo5 - 2o12 :: Radek & Michal :: Legacy.unas.cz