TIPY :: 2o13 :: 2o12 :: 2o11 :: 2o10 :: 2oo9 :: 2oo8 :: 2oo7 :: 2oo6 ::
Tipy 2013
  42. Jak na události se správnou češtinou v reportu

Legacy nabízí možnost zaznamenat pro každou osobu nebo manželský pár v rodinné databázi významné události resp. fakta ze života a zařazovat je do textu reportů ve zvolené podobě. Autoři aplikace Legacy vyšli z vlastností angličtiny a připravili sofistikovaný systém tvorby vět. Při programování vycházejí z předpokladu, že správné podoby věty lze docílit kombinací sloves a podstatných jmen v kombinaci předložek a určitých členů ( např.: der, die das; le, la). To funguje v mnoha jazycích s výjimkou těch, které při skloňování mění podobu podstatného jména (to jsou všechny slovanské jazyky, ale i italština, řečtina, litevština a další). Vzhledem ke košatosti české gramatiky prozatím neexistuje možnost naprogramovat tvorbu vět, které budou správné, ale pouze naopak hrozné: v Praha, s Eva, zastávala místo ředitelka.

Naštěstí Legacy nabízí řešení i pro češtinu. Každá událost může být popsána pomocí polí: Popis, Datum, Místo a Poznámky. Ve verzi Deluxe vidíte hned podobu výsledné věty, jak se objeví v reportu, ve verzi Standard až při náhledu vybraného reportu.

Vtip je ve využití pole Poznámky, do kterého výslednou větu napíšeme v té podobě, v jaké si ji přejeme vidět v reportech. Předností je, že do tohoto pole lze vložit obsah celých textových souborů (kopírováním), protože nejsme omezeni počtem znaků. Zkrátka čeština takto uložená je bezvadná a nejsme omezováni v rozsahu textu!


Nejjednodušší praxe je ponechat pole Popis, Datum, Místo prázdná. Ale stojí za úvahu vyplnit pole Datum (doporučit lze konkrétní datum a ne odhad či rozmezí) a Místo (doporučit lze dlouhou formu zápisu lokality). Proč? Legacy při údržbě databáze přerovnává pořadí událostí podle zapsaného data. Když datum nevyplníme, musíme si pořadí událostí ohlídat sami. Pole Místo je užitečné pro sledování pohybu osoby na mapě.

Pro správné zobrazení češtiny v reportu musíme opsat zápisy do jednotlivých polí podle výše uvedeného obrázku. Tak je zabezpečeno, že se v reportu objeví, vedle názvu události, jen obsah pole Poznámky – a to jsme potřebovali.

Poslední podmínkou – novinka ve verzi Legacy 8, ale s prvořadou důležitostí, je na kartě Možnosti reportu | Vložit v dialogu Možnosti událostí, zaškrtnout volbu Přidat poznámky k události.

Publikováno 25.září 2013 | Michal P.

  41. Poznámky k tisku diagramů

V programu Legacy Charting lze znázornit vztahy mezi příbuznými osobami mnoha různými způsoby. Velké diagramy v rozsahu desítek stránek (na zeď) se vyplatí ukládat ve formátu PNG, který zaručuje zachování všech detailů (viz ukázka) a vytisknout je v některém kopírovacím a tiskovém středisku. Pro barevný tisk Vám mohou nabídnout papír s těžší gramáží 100 g/m2 a výsledek Vás plně uspokojí a odpadnou chybné pokusy.
Za tisk formátu A0 (841 x 1189 mm – 16 listů A4) počítejte s cenou okolo 300 Kč. Barevný tisk doma přes inkoustovou tiskárnu ale nepořídíte levněji.

Tisk doma přes laserovou tiskárnu anebo diagramů malého formátu je možný z Legacy Charting, kde uvidíte na kolik A4 výsledek vychází. Slabinou současné verze LCh je, že netiskne ořezové značky pro konečné slepení výsledného diagramu. Tuto možnost mají lepší grafické editory. Z programů zdarma obstál v testech tisku desítek stránek pouze prográmek „Poster It!“, který ořezové značky dovede tisknout spolehlivě.

Při tisku do formátu PDF se vyhýbejte barevnému přechodu vybarvení buněk (volba Use Gradient Fill), ale volte plné barvy anebo nebarevné provedení.


Příklad barevného zpracování stromu v Legacy Charting:

Publikováno 4.ledna 2013 | Karel F.


© 2oo5 - 2o13 :: Radek & Michal :: Legacy.unas.cz