Co je nového v Legacy 7.0

Legacy Family Tree 7.0 přináší následující funkce. Klikněte na příslušné odkazy a přečtěte si podrobnosti o každé nové funkci:

Velké diagramy

Shromažďováním a vkládáním údajů o vaší rodinné historii jste strávili mnoho hodin. Tento výkon, o který se pokusilo jen nemnoho lidí, může zůstat za jejich života nepovšimnut. Nyní můžete zakusit potěšení pochlubit se vaším rodinným stromem v podobě úžasných celobarevných velkých diagramů. Vezměte je s sebou na vaše příští rodinné setkání nebo jimi ozdobte stěnu ve vašem pokoji. Velké diagramy mohou být vhodným dárkem u příležitostí svátků, narozenin nebo výročí. Mohou také usnadnit vaše další genealogická bádání, máte-li u sebe velké, dobře čitelné pracovní diagramy.

Velké diagramy vyprávějí příběh, který je vidět na první pohled. Velké diagramy jsou grafickým znázorněním vaší rodiny, které se může rozprostírat přes mnoho generací. Velké diagramy jsou často místem, které spojuje vaši rodinu dohromady. Stávají se rodinným dědictvím velkého významu, které je uchováváno do budoucna. Takže se pochlubte svojí náročnou prací - a vytiskněte velké diagramy!

Report rozhovoru

Report rozhovoru obsahuje více než 1200 otázek rozdělených do třinácti různých kategorií, kterých můžete využít při rozhovoru se členy vaší rodiny. Tyto otázky jsou vhodné pro oživení vzpomínek a paměti dotazované osoby a dosažení podrobnějších odpovědí.

Šablony pramenů

Verze 7 Legacy přináší úvod do systému SourceWriter. SourceWriter je systém pro zápis pramenů pomocí šablon, kde prostřednictvím správné vstupní obrazovky v mnoha různých formátech můžete vložit všechny střípky potřebné pro správnou citaci pramene vašich informací. Informace, kterou vložíte, je správně a přesně zformátována, takže odpovídá genealogickým standardům pro citace pramenů, které jsou vytištěny jako poznámky pod čarou, zápatí a bibliografie. Více citací k dané události může být spojeno do jednoho odstavce, čímž se vyhnete dlouhému řetězci číslic v horním indexu v těle reportu.

Starší verze programu Legacy citace zakládaly a uspořádaly, ale nenabízely expertní pomoc potřebnou pro automatickou tvorbu správných citací. Nyní, ve verzi 7 můžete použít obě metody citací, starou i novou. Můžete vyvolat nový systém nazvaný SourceWriter nebo původní "Základní systém".

Moje sídla na mapě

Přepracovali jsme obrazovku číselníku sídel. Pokud máte k dispozici připojení k internetu, Legacy zakreslí vybrané místo pod seznamem na mapě. Pokud je sídlo zvýrazněno, automaticky je zobrazen seznam všech osob, které sídlo používají. Tyto osoby lze nyní upravovat i přímo z této obrazovky kliknutím na tlačítko Upravit. (Pokud zobrazíte číselník sídel z obrazovky informací o osobě, osobu ze seznamu nelze upravit.)

Moje rodina na mapě

Pomocí funkce Mapy můžete shlédnout přehled všech míst (třeba i na celé zeměkouli), která jsou spojena s vaší rodinou. Místo ve kterékoli zemi světa si můžete přiblížit až na úroveň ulic. Jsou-li všechna místa, kde rodina žila a pracovala, na mapě zakreslena pohromadě, můžete snadno shlédnout celou oblast, ve které rodina strávila svůj život. Můžete si představit, jak se rodinní příslušníci stěhovali z místa na místo tak, jak vyrůstali. (Nebo můžete vidět, že celý svůj život strávili na jednom místě.) Na světlo přicházejí nové možnosti bádání, když vidíte okolní vesnice, města, okresy a země.

Průvodce nastavením

Pokud poprvé spouštíte Legacy 7.0 nebo vytváříte novou databázi pomocí Soubor > Nová databáze, máte k dispozici nového průvodce. Můžete jej také využít při importu z Soubor > Import z > Použít průvodce pro pomoc s importem... Průvodce vás jednoduchým a srozumitelným způsobem provede celým tímto procesem.

Nový kalkulátor příbuzenských vztahů

Nyní můžete zjistit, jak jsou jakékoliv dvě osoby zpřízněny nejen pokrevním příbuzenstvím, ale také přes sňatek. Osoba může být "prapradědečkem manželky vašeho 3xprasynovce". Můžete také specifikovat, kolik z těchto nepokravních příbuzenských vztahů chcete vidět.

Optimální počet sloupců u dětí

Nová možnost, která byla přidána. Volba Optimální počet sloupců u dětí rozšiřuje nebo stahuje sloupce seznamu dětí tak, aby byly vidět všechny děti aktuálního páru. Už nemusíte odhadovat optimální počet sloupců dětí. Legacy to udělá za vás.

Účinnější vyhledávání

Abychom usnadlili nalezení informací ve vaší databázi, přidali jsme mnoho nových možností pro vyhledávání. Nyní můžete vyhledávat osoby, které mají neúplné části jmen, informací o narození nebo úmrtí, informací o sňatku a další. Můžete také vyhledávat chybějící citace pramenů kterými dokumentujete informace ve vaší databázi.

Tipy pro standardizaci

Přidali jsme mnoho tipů pro standardizaci, které se objeví při zadání nějaké sporné informace na obrazovce Informací o osobě. Tyto tipy byly také přidány do reportu potenciálních problémů. Viz Nástroje > Potenciální problémy > Standardizace.

Úprava záznamů ze seznamů "Použito"

Všechny číselníky v Legacy obsahují možnost zobrazení osob, které používají položky ze seznamu. Tyto osoby můžete nyní upravovat přímo z tohoto seznamu místo ukončení seznamu a úpravy samostatně.

Snadné připojení dokumentů k osobám a manželstvím

Vedle připojení obrázků, zvuků a videa k osobám, událostem, sídlům a pramenům můžete nyní připojit jakýkoli jiný typ dokumentu.

Zdokonalené tipy na uvítanou

Malé okno, které vás uvítá po spuštění Legacy a poskytne vám užitečné rady a triky pro lepší práci. Toto okno nyní obsahuje tlačítko Ukaž mi, jak, pomocí kterého zobrazíte úplné vysvětlení příslušného tipu - jak se tam dostat, kde jej použít, prostě všechny podrobnosti.

Potenciální problémy

Začleněny byly kontroly standardizace a ověření událostí CJKSpd. Viz Nástroje > potenciální problémy > záložky Standardizace a CJKSpd.

Zdokonalené zálohování

Legacy nyní zálohuje soubor vaší databáze a multimediální soubory ve stejný čas, což je pro vás snadnější pro přesunutí všeho do jiného počítače.

Nové ikony na panelu nástrojů

Na hlavní panel byly přidání ikony Domů a Přidat. Také přibyly ikony pro spuštění nových funkcí Diagramy a Mapy.

 

Další významné funkce, které pokračují z verze 6.0…

Vedení výzkumu - Vedení výzkumu v programu Legacy vám pomůže vypátrat záznamy, které mohou obsahovat informace o vašich předcích. Provede to ve čtyřech krocích: 1. Legacy vám pomůže prohlédnou časovou osu předků, abyste si ověřili, že jste skutečně zaznamenali vše, co o svém předkovi víte. 2. Legacy vám doporučí zdroje předběžného výzkumu, abyste se dověděli, zda jiní badatelé již neprovádí výzkum toho vašeho předka. 3. Po zvolení vašeho cíle vám Legacy obstará seznam prioritních návrhů jako pomoc pro dosažení vašeho cíle. 4. Na závěr Legacy uspořádá prameny do seznamu úkolů.

Publikační centrum - Tato nová funkce vám umožňuje vybrat více reportů a sloučit je do jedné velké knihy. Všechny informace z různých reportů jsou indexovány a dokumentovány prameny souhrnně a vygenerován je také hlavní obsah. Na začátek knihy můžete také přidat titulní stránku, stránku s autorskými právy, stránku s věnováním, stránku s předmluvou, seznam zkratek a stránku s úvodem.

Centrum formulářů (Reporty > Všechny reporty > Centrum formulářů) nebo tlačítko Reporty > záložka Knihy/Ostatní > Centrum formulářů) Do centra byly přidány nové formuláře. Tyto formuláře budou pravděpodobně dostupné online v různých blocích pro ty, kteří si je chtějí stáhnout.

Karta informace - Nová karta Informace na hlavní obrazovce Legacy vám zobrazí důležité informace o vaší databázi a také vám přináší globální pohled do světa genealogie. Obsahuje novinky z webových stránek Legacy, připomenutí položek úkolů, připomenutí narozenin a výročí, obecná připomenutí, statistické údaje o vaší databázi, odkazy na aktualizace Legacy, odkazy na technickou podporu a další informace. Vestavěný prohlížeč vám umožní prohlížet internet bez opuštění programu Legacy.

Časové osy - Tato funkce vám umožní vybrat soubory časové osy obsahující události z určitých oblastí a přidat je do reportu časového přehledu jako pozadí informací, což vám umožní vidět, co se stalo během života příslušné osoby. Soubory časových os mohou být vytvářeny nebo upravovány uživatelem.

Formát seznamu potenciálních problémů - Všechny nalezené problémy jsou nyní zobrazeny v seznamu, který je v programu uchován bez ohledu na jeho spuštění (dokud seznam není uživatelem znovu vytvořen). Z tohoto seznamu můžete opravit "postižené" osoby a vyřešit tak problém nebo jej vyloučit z dalších kontrol.

Celkové ověření okresů v USA - Tato nová funkce zkontroluje, zda okresy v USA, které jste v celé databázi použili, existovaly v čase, ve kterém jste je použili.

DNA - Legacy vám nyní umožňuje zaznamenat výsledky testů DNA markerů různých společností.

Předložky u sídel - Na obrazovce Přidat/Upravit sídlo (zobrazíte z číselníku sídel) je pole pro předložku k sídlu. Výchozí předložkou je "v", ale tato předložka může být změněna na jiné předložky jako u, poblíž, okolo, severozápadně, apod. Tyto předložky se pak použijí při tvorbě vět v reportech.

Sources - Citace pramenů můžete nyní připojit k:

Citace pramenů můžete nyní připojit k:

Osobě, která nebyla nikdy sezdána (obrazovka osoby)

Páru, který nebyl nikdy sezdán

Páru, který neměl nikdy děti

Reporty knih - Kompletní kontrola místa mezi všemi sekcemi reportu. Na záložce Rovržení stránky v různých reportech knih je tlačítko Nastavení rozestupů v reportu. Toto tlačítko otevře okno, které vám umožní specifikovat počet prázdných řádků nad různými sekcemi reportu.

Reporty knih - Rejstřík sídel může být nyní vytištěn s různým počtem sloupců než má rejstřík jmen.

Pole poznámek - Nachází se zde nové tlačítko Odstranit HTML, které vám umožní odstranit všechny kódy HTML, které se do poznámek dostaly např. z důvodu použití Kopírovat/Vložit z webových stránek.

Pole poznámek - Byla přidána tlačítka umožňující nastavit styl písma (tučné, podtržené, kurzíva a horní index) poznámek. Změna písma poznámky se zobrazí ihned oproti zobrazení formátovacích kódů v minulosti.

Potenciální problémy - Tato funkce nyní také kontroluje pořadí dětí a děti narozené dříve než 9 měsíců po sňatku rodičů.

Soundex Code lze vypočítat pomocí Kalkulátoru Soudex kódu (Nástroje > Kalkulátor Soudex kódu) Po vytvoření Soundex kódu můžete kliknout na tlačítko Prohredat seznam osob a vytvořit seznam všech příjmení z vaší databáze se stejným kódem Soundex.

Obrázky vložené do RTF - Pokud vytváříte report do souboru RTF, máte možnost do tohoto souboru vložit odkazy na obrázky. Obrázky jsou pak automaticky zobrazeny po načtení tohoto souboru do MS Wordu nebo jiného textového procesoru. Verze Standard v dokumentu zobrazí pouze umístění obrázků. Tuto možnost lze nastavit výběrem volby Vložit obrázky do souboru v Možnosti reportu > záložka Obrázky > sekce Při tisku reportu RTF s obrázky.

Report sídel - Pro každou osobu můžete nyní do reportu vložit informaci o datu narození a úmrtí. U každé události, která je se sídlem spojená, můžete u osoby přidat věk.

Dotazník - Výstup na monitor/tiskárnu nebo do textového souboru.

Nastavení - Pravým kliknutím na jakýkoliv název sekce můžete hodnoty v této sekci nastavit na výchozí. Toto můžete provádět na všech záložkách obrazovky Možnosti > Nastavení.

Podmíněné věty k událostem - Je zde nový příkaz IF-THEN-ELSE, který můžete použít ve větách k událostem pro lepší ovládání výstupu.

Obrázky - Nově podpora pro vícestránkové soubory TIF (soubor TIF obsahující více obrázků).

 

Další významné funkce, které pokračují z verze 5.0…

ZÁSADNÍ NOVÉ FUNKCE

Geo databáze - Souhrn téměř tří miliónů současných sídel z celého světa rozdělený do šesti regionů:

PA - Tichomořské ostrovy

US - Spojené státy americké

AF - Afrika

AM - Amerika (mimo USA)

AS - Asie

EU - Evropa

Každé sídlo obsahuje název města, okres nebo provincii, kraj nebo stát a název země. Vedle těchto informací jsou zde také zeměpisné souřadnice. Vyhledávat lze podle všech polí. K danému městu lze najít také všechny sídla v okolí ve specifické vzdálenosti.

NOVÉ ZOBRAZENÍ

Nová karta Potomci - Tento nový přehled ukazuje schéma potomků aktuální osoby. Zvýrazněnou osobu lze upravit kliknutím na tlačítko Upravit. Pokud obrazovka není dostatečně široká pro zobrazení celého řádku s informacemi dané osoby, po zvýraznění osoby se dole zobrazí všechny informace o ní, včetně příbuzenského vztahu ke hlavní osobě v seznamu. Dvojitým kliknutím na osobu ji přesunete na začátek seznamu a dojde k překreslení schématu. Obsah sloupců lze uživatelsky upravit a uložit.

Ověření okresů v USA - Po opuštění pole sídla Legacy zkontroluje platnost názvu okresu u sídel z USA (pokud je v sekci Nastavení zaškrtnuta volba Ověřit okresy v USA v názvech sídel). Budete upozorněni na chybu, pokud:

V tomto státě nebyl nalezen žádný okres s tímto názvem. (Může to být následkem chyby v názvu.)

Tento okres v tomto státě ve specifikované době neexistoval.

Tento okres byl v tomto státě před specifikovaným datem zrušen.

Pokud se objeví chyba, můžete si zobrazit seznam všech okresů v tomto státě a podívat se, zda v něm podobně znějící okres existuje, případně kdy existoval. .

Vztahy dítě-rodič - Spojení mezi dítětem a jeho otcem nebo matkou lze nyní blíže specifikovat a dokumentovat pramenem. Existující pole Stav dítěte, které pokrývalo stav dítěte i vztah mezi dítětem a rodiči, nyní odkazuje pouze na stav, jako dvojče, trojče, narozeno mrtvé, atd. Nová pole Vztah k rodiči se používají k záznamu, jak je dítě spojeno s každým z rodičů, jako je vztah biologický, adoptovaný, pěstounský, apod. Tato nová pole jsou zobrazena v okně seznam dětí i seznam rodičů.

Report více linií potomků - Jedná se o nový report ve stylu knihy nazvaný Více linií potomků. Je podobný reportu knihy potomků ve stylu registru, ale do reportu vybrat vložit více linií. Při vytváření reportu je první linie vytištěna normálně jako report potomků. Na další stránce začíná tisk další linie a pokud se protíná s první linií, vytiskne se oznámení, kam se podívat v první linii pro zbytek linie potomků.

REPORTY V JINÝCH JAZYCÍCH

Reporty v jiných jazycích - Mnoho reportů v Legacy lze nyní vytvořit i v jiných jazycích, včetně němčiny, francouštiny, španělštiny, norštiny a dánštiny. Přidávány jsou další jazyky. Reporty můžete nyní poslat vašim přátelům a příbuzným i v jiných zemích.

NOVÉ REPORTY

Kalendář - Vytvořte svůj vlastní kalendář a doplňte jej obrázky, narozeninami a výročími sňatků. Je zde možnost vložit obrázek na přední nebo zadní stranu, stránky s obrázky za každý kalendářní měsíc a nastavit barvy, vzhled, stíny, písma, velikost papíru, atd. Vytvoření kompletního ročního kalendáře je vhodné jako dárek.

Report archivačních čísel - Tento nový report vypíše seznam všech archivačních čísel, která máte ve vaší databázi a zobrazí, kde jsou použita. V reportu můžete nastavit filtr pouze na určité oblasti.

Report seznamu osob s více řádky na jeden záznam - Nyní můžete vytvořit report vašeho seznamu až se třemi řádky polí na jeden záznam, a tak zvětšit množství informací o každé osobě.

MOŽNOSTI ČÍSELNÍKŮ

Číselník sídel na mapě - Je zde nové tlačítko "Mapy", které se ukáže u zvýrazněného sídla, které má současně zaznamenány zeměpisné souřadnice. Kliknutím na toto tlačítko se dostanete na MapQuest a zobrazíte příslušnou mapu se zvýrazněným sídlem jako hvězdičkou. Pokud sídlo nemá zeměpisné souřadnice, dostanete se na Yahoo maps za pomoci pouze názvu města a státu.

Údržba číselníku sídel - Ve vašem číselníku sídel můžete nyní rozšířit a zkrátit názvy krajů (provincií, států). Tuto operaci můžete provádět u všech sídel, označených i neoznačených, ověřených i neověřených. Z názvů amerických sídel lze také odstranit výraz "USA", a to jak u zkrácených, tak u rozšířených sídel.

Uložte si vaši pozici v číselních - Do všech číselníků byly přidány nové možnosti "Nastavit záložku" a "Přejít na záložku". Umožní vám to uložit si vaši pozici pro další relaci - např. když čistíte zápisy v číselníku sídel. Tyto nové možnosti máte k dispozici po kliknutí na tlačítko Možnosti ve všech oknech číselníků.

MOŽNOSTI OCHRANY ÚDAJŮ

Neveřejné osoby - Každá osoba v databázi může být nyní zobrazena jako neveřejná. Všechny reporty mají nyní možnost zahrnout nebo vyloučit tyto neveřejné osoby. Pokud vás bratranec Josef požádá o utajení informací o jeho zesnulé manželce, můžete je tako vyloučit z reportů a webových stránek.

Neveřejné definice událostí - Každou definici události můžete nyní označit jako neveřejnou, a tak ji vyloučit z reportů a webových stránek.

VYLEPŠENÍ

Definice událostí - Přidáno zaškrtávací políčko pro vyloučení názvu události z potenciálních problémů. Věci jako úmrtní oznámení nebo soudní potvrzení závěti se obvykle stávají až po úmrtí osoby. Tyto typy událostí mohou být nyní z kontroly vyloučeny.

Pole poznámek - Do všech polí poznámek byloo přidáno Ctrl-F pro vyhledávání. F3 se používá pro vyhledání dalšího výskytu.

MIMOŘÁDNĚ UŽITEČNÉ NOVÉ FUNKCE

Archivační čísla - Nová volba vám umožní snadno najít další volné číslo ve formátu, který používáte.

Karty Rodina/Rodokmen - Vyskakovací informace - Přidržením kurzoru nad ikonou Partneři se ve vyskakovacím poli zobrazí jména všech partnerů. Přidržením nad ikonou Rodiče se zobrazí jména všech rodičů. Přidržením nad ikonou Alternativní jména se zobrazí všechna alternativní jména této osoby.

Vkládání informací - Nová funkce si nyní pamatuje posledních deset sídel, která byla použita. Můžete je nyní vyvolat v každém poli sídla a jedním kliknutím je sem nakopírovat. Klikněte pouze pravým tlačítkem myši na popisek "v" před polem sídla na obrazovkách informací o osobě, manželství nebo události a objeví se vám seznam. Starší sídla klesají v seznamu níže podle toho, jak jsou přidávána nová. Mezi jednotlivými relacemi se tento seznam ukládá. Tato funkce je užitečná, zadáváte-li periodicky se opakující sídla.

Legacy 5.0 si nyní také pamatuje posledních deset vložených datumů. Pravým kliknutím na popisek nalevo od pole datumu je můžete vyvolat. Tato funkce pracuje stejně jako u sídel.

Karta Rodina - Kdo je označen jako Žijicí? Nová funkce obarví popisky Manžela a Manželky a také čísla dětí, pokud jsou označeny jako žijící osoby. (Tuto možnost lze nastavit na záložce Formát dat v okně Nastavení. Tuto volbu můžete zapnout a vypnout a také vybrat barvu, kterou chcete použít.)

Události - Pomocí nové schránky událostí lze zapamatovat a znovu použít události, které jste uložili před dlouhou dobou. Prameny, obrázky a k události připojené adresy jsou do schránky uloženy také. .

NOVÉ MOŽNOSTI V REPORTECH

Obrazovka manželství - Nyní si můžete určit vlastní výrazy pro "Manžela/Manželku" a "Manželství" u každého páru. Pokud pár nebyl sezdán, můžete použít výrazy jako partner a partnerství. Tyto výrazy budou použity na příslušných místech ve všech reportech.

Rodinný strom s obrázky - Byly přidána volba pro tisk 1, 2 a 4 generací. Pokud tisknete jednu generaci, můžete obrázek posunout výš, níž, doleva nebo doprava.

Report seznamu osob - Nyní můžete ke každému záznamu přidat tři řádky navíc. Umožní vám to větší flexibilitu při rozvržení informací, které chcete do reportu vložit. Byla přidána také možnost vytisknout report do formátu CSV.

Reporty časové osy - Nyní můžete obarvit rámečky.

Report potomků - Přibyla nová možnost číslování, d'Aboville.

NOVÉ MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ

Karta Časový přehled - Máte novou možnost vložit událost úmrtí rodičů, partnerů a dětí.

Karta Index a seznam osob - Přímá linie je označena tučně.

A DÁLE...

Vytvoření webových stránek - Je zde nyní možnost použít plnobarevné pozadí vedle bílé a vzorkové grafiky.

Seznam manželství - Kliknutím na tlačítko Možnosti na spodním okraji Seznamu manželství můžete ze zobrazeného menu vybrat mezi "tříděním podle jména a příjmení" a "tříděním podle příjmení a jména".

Tapeta na plochu - Jakýkoliv obrázek můžete z Legacy nyní vybrat a použít jej jako pozadí plochy vašeho počítače.

Věty k událostem - Kdykoliv uložíte sadu vět k definicím událostí, budou "zapamatovány". Při definování další sady definic můžete kliknout na popisek věty a zopakovat poslední "zapamatovanou" větu. Pravým kliknutím na popisek se nabídne celá sada osmi definic. To je užitečné, pokud chcete použít existující sadu definic jako šablonu při vkládání nové uživatelsky definované události.

 

Další důležité funkce verze Deluxe, které pokračují z verze 4.0…

Alternativní jméno v Seznamu osob- Do seznamu osob mohou být nyní přidána alternativní jména. U osoby mohou být nyní zobrazena všechna jména, pod kterými byla osoba známa.

Uživatelské číslo v Seznamu osob - V seznamu osob můžete nyní zobrazit váš vlastní systém číslování.

Číselník sídel - Všechna vaše sídla můžete nyní třídit s vyloučení předložek na začátku sídel. Tuto novou možnost najdete na obrazovce Třídění číselníku sídel

Report událostí - Legacy nyní obsahuje důležitý report - report zobrazující osoby a s nimi spojené vybrané události.

Uživatelsky definované vyhledávání na internetových stránkách - Své oblíbené internetové vyhledávací stránky můžete nyní přidat přímo do Legacy a kohokoliv z vaší databáze hledat na internetu kliknutím na jedno tlačítko.

Nová Karta Časového přehledu a Reporty - Rychlé zobrazení osoby a všech událostí, které se staly v průběhu jejího života, včetně životních událostí, dětí, sňatků, poznámek. Různé typy událostí můžete pro jednodušší rozlišení zabarvit. Do reportu můžete nyní vložit i zabudovanou časovou osu událostí, které se staly za života osoby.

Nová Karta Index - Na kartě Index lze zobrazit všechny osoby z vaší databáze. Zobrazené informace obsahují číslo záznamu (RIN), celé jméno, pohlaví a datum a místo narození a úmrtí. Sloupce si můžete přizpůsobit pro zobrazení jiných informací.

Celková kontrola pravopisu - Legacy může nyní projít celopu vaši databázi a zkontrolovat pravopis ve všech polích poznámek. Tento proces můžete kdykoliv zastavit nebo v něm pokračovat.

Výpočet vzdálenosti a azimutu - Tato nová funkce vám z hodnot zeměpisných souřadnic vypočte vzdálenost mezi dvěma místy na Zemi. Sdělí vám také, jakým směrem se vydat. Hodnoty souřadnic z decimálního formátu můžete převést na stupně, minuty a sekundy. Tuto funkci můžete si spojit s číselníkem sídel a odtud vybrat dvěv sídla (s vyplněnými hodnotami zeměpisných souřadnic) a rychle si představit, jak jsou od sebe daleko a jakým směrem.

Barevné rozlišení předků - V reportech předků a potomků a také na mnohých obrazovkách lze nyní zobrazit barvy spojené s jednou ze čtyř linií prarodičů. V reportech je také možnost zabarvit jinak může a ženy.

Schránka úkolů - Položky úkolů si nyní můžete zapamatovat pro rychlejší poižití u dalších osob. Položka se často opakuje u více osob. Nová schránka úkolů vám ušetří spoustu psaní...

Rychlé kopírování do schránky pramenů - Prohlížíte-li si obrazovku Připojené prameny můžete snadno nakopírovat citace pramenů přímo do Schránky pramenů. Umožní vám to pokračovat s citacemi existujících pramenů rychleji než dříve.

Rošířené nastavení indikátoru Žije - Legacy může nyní projít celou vaši databázi a indikátor Žije nastavit na NE u osob, které s jistotou nežijí již dlouhou dobu. Pomocí analýzy okolních informací a počtu generací Legacy nastaví správnou hodnotu všem těmto předkůmm kteří nemají data narození a úmrtí.

Značky Ověření u Sídel, Citací pramenů a Pramenů - Záznamy v číselníku sídel a pramenů můžete nyní opatřit značkou Ověřeno a označit tím, že jste tyto záznamy ověřili jako platné. Máte např. v číselníku sídel město pod dvěma různými okresy a ověřili jste, že oba tyto zápisy byly ve své době správné. Označením těchto záznamů jako Ověřeno vám připomene, že je v budoucnu nemáte sloučit do jednoho záznamu.

Věty k událostem - Každý typ události může nyní obsahovat své vlastní věty, které se použijí při zobrazení událostí v reportech. Tyto věty můžete samozřejmě měnit podle vašich potřeb.

Více značek - Přidali jsme dalších šest značek a jejich počet je nyní devět. Umožní vám to vytvořit více skupin osob a manželství.

Nové Obrázkové centrum - Dříve jste museli jít na každou osobu a manželství a pak teprve připojit obrázek tak, že jste pokaždé vybrali umístění a název obrázku. Nyní, v novém obrázkovém centru, můžete vedle sebe zobrazit seznam vašich obrázků a seznam osob a připojení vytvořit kliknutím na tlačítko. Obrázek můžete dokonce připojit najednou k více osobám. Zvýrazněte pouze všechny osoby, ke kterým obrázek chcete připojit, a klikněte na Připojit.

Přesun údajů, které nejsou prameny, z číselníku pramenů do poznámek - Do číselníku pramenů patří pouze skutečné informace o pramenech. Často, když obdržíte informace od jiných lidí, najdete prameny obsahující informace, které spíše patří do polí poznámek. Tato užitečná funkce automaticky přesune zápisy, které nejsou prameny do poznámek k osobám, kterým patří.

Přesun údajů, které nejsou sídla, z číselníku sídel do poznámek - Udržet váš číselník sídel v pořádku stojí zajisté velké úsilí. Importujete-li informace od jiných lidí, pole sídel mohou obsahovat informace, které tam nepatří. Často však jsou tyto informace cenné a bylo by dobré je zachovat. Tato užitečná funkce automaticky přesune zápisy, které nejsou sídla do poznámek k osobám, kterým patří.

Vytvoření souborů PDF ze zobrazených reportů. Tyto soubory lze poslat mailem a přečíst v programu Acrobat Reader od Adobe. Všechna formátování, řádkování a barvy z původního reportu zůstává v tomto souboru.

Porovnání dvou souborů na duplicity vám umožní shlédnout, zda stejné osoby nebo linie existují v souboru, který chcete importovat. Snadno můžete zjistit, zda se linie nepřekrývají.

Nová funkce Rozšířené připojení citací pramene umožňuje připojit prameny najednou ke skupinám osob a manželství. Můžete vybrat pole, ke kterým chcete prameny připojit. Je to jednoduchý způsob, jak dokumentovat skupinu záznamů, které pocházejí ze stejného pramene.

Mnohé reporty mohou nyní obsahovat rejstřík sídel, který ukazuje, na kterých stránkách je každé sídlo použito. Protože rejstřík seskupí sídla k sobě, můžete snadno vidět všechny členy rodiny, kteří žili na stejných místech.

Nový Kalkulátor příbuzenských vztahů vám umožní shlédout všechny způsoby, jak jsou dvě osoby zpřízněny. Uvidíte, zda jste si nevzali jednu ze svých praprasestřenic. Uvidíte, kolika způsoby jste zpřízněn se svým 4xprapradědečkem. Lidé jsou často zpřízněni s určitou osobou několika způsoby. Všechny je nyní můžete vidět!!!

S Kalkulátorem příbuzenských vztahů je spojeno nové Schéma příbuzenských vztahů, pomocí kterého můžete vytvořit názorná barevná schémata s obrázky.

Pokud provádíte sloučení, můžete specifikovat jakoukoliv dvojici osob, že Nejsou duplicitní. Dříve jste museli vždy použít tlačítko Jít na další, pokud jste našli dvojici osob, o kterých víte, že nejsou duplicitní, i když mají podobná jména a údaje. Nyní tyto dvojice můžete označit jako Není duplicita, takže v dalších slučovacích relacích již nebudou zobrazovány.

Nyní můžete přečíslovat čísla RIN a MRIN. Přečíslovat můžete určité osoby nebo manželství nebo skupiny záznamů. Pokud chcete být ve vaší databázi vždy číslem 1, nyní je to snadné.

Pokud jste přidali nebo importovali nové záznamy, můžete nyní smazaná čísla RIN a MRIN znovu použít. Pokud smažete nebo sloučíte osoby, v databázi již nezůstanou prázdné díry v číslování.

V reportech předků, potomků a rodokmenu můžete vybrat barvu rámečků. Tisknete-li tyto reporty na barevné tiskárně, vypadají lépe.

© 2oo5 - 2oo9 :: Radek & Michal :: Legacy.unas.cz